Inmatricularea unui autovehicul in cazul cand proprietarul isi schimba domiciliul / sediul (BI) (SC)

A. Schimbarea domiciliului/sediului in acelasi localitate

1. Cererea tip din partea solicitantului.

2. Fişa de înmatriculare a vehiculului completată cu datele proprietarului şi cu noul domiciului/sediu, având viza organului fiscal competent al autorităţii  administraţiei publice locale

3. Cartea de Identitate a Vehiculului, în original şi în copie;

4. Chitanta care dovedeste plata contravalorii certificatului de înmatriculare (37 lei achitati  la CEC)-original

5. Certificatul de înmatriculare al vehiculului cu inspectia tehnica periodica in termen de valabilitate -original

6.  Actul de identitate al solicitantului, cu noua adresa, astfel :

  • Persoane fizice: Buletin/Cartea de Identitate :  în original şi în copie.
  • Persoane fizice autorizate: Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie
  • Persoane juridice: Cererea de Mentiuni de la Registrul Comertului, Hotararea judecatoreasca si Certificatul de Inregistrare al societatii: in copie

7. Pentru persoanele juridice: Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.

8. Pentru persoanele fizice: Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

Nota

  • Persoanele fizice: isi vor scrie CNP-ul si vor semna in rubrica 9-„Observatii „ a fisei de inmatriculare.
  • Persoanele juridice: vor scrie Codul fiscal al firmei, vor semna si stampila in rubrica 9 „Observatii”  a fisei de inmatriculare. De asemenea trebuie sa stampileze si sa semneze: cererea si  delegatia data reprezentantului firmei.

Aceste documente se prezinta lucratorului de la Biroul inmatriculari. Acesta le verifica si le aseaza intr-o anumita ordine.  Biroul inmatriculari va opera schimbarea domiciliului /sediului completand modificarea pe Cartea de Identitate a Vehiculului si va elibera un nou Certificat de Inmatriculare cu noua adresa.

B. Schimbarea domiciului/sediului in alta localitate

La shimbarea domiciliului/sediului in alta localitate se depun la Biroul Inmatriculari aceleasi documente ca la punctul A, la care se adauga :

1. Chitanta care dovedeste plata taxei de inmatriculare (52 lei pentru autovehicule/remorci cu masa totala autorizata sub 3,5 tone, 125 lei pentru cele peste 3,5 tone)-de obicei se achita la sediul Administratiei locale odata cu declararea vehicului-original

Alte articole din sectiunea: Schimbarea domiciliului sediului