Etapele înmatriculării

Etape care trebuie parcurse pentru completarea dosarului necesar la Biroul Inmatriculari pentru inmatricularea autovehiculelor

Nr Etapa Durata
1 Securizarea Cartii de Identitate a Vehiculului, daca aceasta operatie nu a fost facuta de societatea comerciala de la care ati cumparat vehiculul – la R.A.R., fara masina aprox. 30 min
2 Omologarea si obtinerea Cartii de Identitate a Vehiculului, atunci cand este cazul- la R.A.R., cu masina aprox. 1,5 -2 ore
3 Obţinerea Certificatului de Autenticitate, în cazul unui vehicul care a mai fost înmatriculat în România –la R.A.R., cu masina aprox. 1,5 -2 ore
4 Obţinerea si completarea formularelor tipizate (cereri, fişă de înmatriculare, contract de vânzare-cumpărare, etc.)– în funcţie de operaţia solicitată aprox. 1 ora
5 Inscrierea in evidentele fiscale si obtinerea vizei pe fisa de inmatriculare- la administraţia publica locala aprox. 1 ora
6 Obtinerea Deciziei de calcul si achitarea Taxei de Poluare pentru vehiculele aflate la prima inmatriculare in Romania- la administratia finantelor publice aprox. 1 ora
7 Obtinerea Certificatului privind atestarea platii TVA si achitarea TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi, facute de persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA – la administratia finantelor publice aprox.1 ora
8 Obtinerea Certificatului din care rezulta ca nu se datoreaza plata TVA in Romania – in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport second-hand, facute de persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA – la administratia finantelor publice aprox. 1 ora
9 Achitarea taxei de înmatriculare (52 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mică sau egală cu 3500 kg sau de 125 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mare de 3500 kg) – la CEC, administratia locala, Posta Romana, dupa caz aprox. 30 min
10  Achitarea contravalorii certificatului de înmatriculare ( 37 lei) – la CEC sau BCR aprox. 30 min
11 Încheierea asigurării obligatorie de răspundere civilă – se incheie pe o perioadă de minimum şase luni la orice societate de asigurări aprox. 30 min
12 Copierea documentelor originale acolo unde este cazul aprox.30 min
13 Dupa completarea dosarului urmeaza depunerea dosarului la Biroul Inmatriculari si ridicarea Certificatului de Inmatriculare, a Cartii de Identitate a Vehiculului completate si a placutelor cu numere aprox. 2-3 ore

*Duratele prezentate au valori medii si nu includ timpii legati de deplasare la obiectivele respective.