Acte necesare pentru obtinerea Deciziei de calcul

Calculul taxei de poluare

Decizia de calcul a taxei de poluare se  elibereaza de :

  • Pentru persoane fizice : Administratia Finantelor Publice de domiciliu
  • Pentru persoanele juridice : M.F.P.-A.N.A.F.-Directia Generala de Administrare  in functie de sediul firmei si marimea sa din punct de vedere al contributiei la Bugetul Statului.

Conform ultimelor reglementari legale prevazute in OUG 118/23.12.2010, incepand cu 01.01.2011 nu se achita taxa de poluare  pentru autovehiculele EURO 6 si hybride, tractoare, mopede,remorci si semiremorci si autovehiculele care sunt deja inmatriculate in Romania.

Acte necesare pentru calcul

1. Cerere tip

2. Cartea de Identitate a Vehiculului : copie si original

3. Actul  de dobindire : copie si original

4. Copii ale actele din strainatate (daca autovehiculul a mai fost inmatriculat in strainatate), in functie de situatie, din care sa rezulte data primei inmatriculari.

Costurile taxei de poluare sunt mai mici daca autovehiculul a mai fost inmatriculat, chiar provizoriu. Aceste acte trebuie sa fie traduse de un  traducator autorizat si cu stampila acestuia. Nu este necesara legalizarea la notar a traducerii.

La autovehiculele noi luate din tara sunt suficiente actele de la pct.l, 2, 3 . Cartea de Identitate trebuie sa aiba folia de securizare, sa fie trecuta emisia de CO2, si sa aiba scris daca autovehiculul are filtru de particule (cand este cazul). Toate acestea pot reduce costul taxei de poluare.

5. Actul de identitate al solicitantului, astfel :

  • Persoane fizice : Buletin/Cartea de Identitate: în original şi în copie.
  • Persoane fizice autorizate: Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie
  • Persoane juridice: Certificatului de Inregistrare al societatii: in copie

6. Pentru persoanele juridice : Delegatie din partea societatii si copia si actului de identitate al delegatului. Delegatul trebuie sa aiba actul de identitate original la el si este bine  sa aiba si stampila societatii.

7. Pentru persoanele fizice : Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

Procedura

1. Proprietarul sau imputernicitul legal al acestuia  se prezinta cu documentele mentionate mai sus la institutia care elibereaza decizia.

2. La data la care a fost chemat, se prezinta pentru ridicarea Deciziei de calcul. Originalul Deciziei se pastreaza pentru a fi depus la inmatricularea la Biroul Inmatriculari. Este bine intotdeauna sa se faca doua-trei copii xerox. La firme una va fi necesara in contabilitate.

3. In baza Deciziei de calcul, proprietarul face plata direct la institutia care a eliberat Decizia, sau prin Ordin de Plata in contul indicat de aceasta institutie.

Daca a platit direct in numerar, pastreaza chitanta primita pentru incasarea banilor pentru a o depune in original la Politie la inmatriculare.

Daca a platit prin O.P., acesta va trebui vizat de catre banca din care s-a facut plata, si apoi originalul se va atasa la dosarul pentru inmatriculare. Intotdeauna este  bine sa se faca doua-trei copii dupa chitanta sau O.P.(la firme copia va fi necesara in contabilitate)

Alte articole cu subiectul: Alte articole din sectiunea: Taxa de poluare