Radierea autovehiculelor (BI) (RA)

Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea, la cererea proprietarului, doar in urmatoarele cazuri:

  • proprietarul doreste retragerea definitiva din circulatie a vehiculului si face dovada depozitarii acestuia intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii, dovedit cu acte de proprietate sau de inchiriere
  • proprietarul face dovada dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului la unitati specializate in vederea dezmembrarii: predate la REMAT sau la unitati autorizate pentru dezmembrare, ridicare la cerere
  • la scoaterea definitiva din Romania/exportul a vehiculului respectiv;
  • in cazul furtului vehiculului.

Pentru a efectua radierea se vor depune următoarele documente:

1. Cererea tip din partea solicitantului.

2. Fişa de înmatriculare cu viza administratiei locale

3. Certificatul fiscal prin care se atesta faptul ca proprietarul are achitat impozitul aferent, pana la data de intai a lunii urmatoare

4. Documentul care dovedeste motivul radierii : declaratia de nefolosire, Adeverinta  de la REMAT/ Certificatul de distrugere sau de la unitatea autorizata pentru dezmembrare, dovada de ridicare de pe domeniul public, factura de export, documentul de la Brigada furturi

5. Certificatul de radiere completat in doua exemplare, semnat de  proprietarii persoane fizice si stampilat de cele juridice

6. Actul de identitate al solicitantului, astfel :

  • Persoane fizice: Buletin/Cartea de Identitate :  în original şi în copie.
  • Persoane fizice autorizate: Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie
  • Persoane juridice: Certificatului de Inregistrare al societatii: in copie

7. Pentru persoanele juridice: Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.

8. Pentru persoanele fizice : Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

Nota

  • Persoanele fizice: isi vor scrie CNP-ul si vor semna in rubrica 9-„Observatii „ a fisei de inmatriculare.
  • Persoanele juridice: vor scrie Codul fiscal al firmei, vor semna si stampila in rubrica 9 „Observatii”  a fisei de inmatriculare.

In baza documentelor depuse la ghişeu  se eliberează un exemplar al Certificatului de radiere cu care trebuie sa va deplasati la administratia locala pentru scoaterea vehiculului din evidenţele fiscale.

Alte articole cu subiectul: Alte articole din sectiunea: Radierea autovehiculelor