Schimbarea domiciliului/sediului (APL) (SC)

Acte necesare in vederea obtinerii vizei de la autoritatea fiscala in cazul schimbarii domiciliului, pentru obtinerea unui  Certificat de Inmatriculare cu noua adresa.

Conform legii in cazul schimbarii domiciliului/sediului aveti obligatia sa cereti in termen de 30 de zile, la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale din raza administrativ-teritoriala unde este inregistrat autovehiculul, transferul dosarului dvs. anuntand data schimbarii si noua adresa.  Daca schimbarea domiciliului/sediului nu este in cadrul aceluiasi sector (pentru Bucuresti), in baza acestei cereri compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale transmite dosarul in vederea impunerii, in termen de 15-30 zile, compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la noul domiciliu specificand ca, in baza confirmarii primirii, va da la scadere impozitul cu incepere de la data de intai a lunii in care s-a schimbat domiciliul, urmand ca impunerea sa se stabileasca cu incepere de la aceeasi data la noua adresa. In practica, pentru a rezolva mai repede este bine sa obtineti Instiintarea si dosarul si sa le duceti personal la administratia de la noul domiciliu.

Va trebui sa prezentati urmatoarele acte:

Schimbarea domiciliului in aceiasi localitate (acelasi sector in Bucuresti)

1. Cerere tip pentru transferul autovehicolului

2. Fisa de inmatriculare pentru aplicarea vizei de modificare domiciliu, completata la calculator sau masina de scris, astfel:

 • In caseta  A cu date masinii identic ca si caseta A din Cartea de Identitate a Vehiculului
 • In caseta B  cu datele proprietarului trecandu-se noul domiciliu

3. Carte de Identitate a Vehiculului, copie si original.

4. Actul de identitate al solicitantului, din care sa rezulte modificarea adresei, astfel:

 • Persoane fizice : Buletin/Cartea de Identitate :  în original şi în copie.
 • Persoane fizice autorizate : Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie
 • Persoane juridice : Certificatului de Inregistrare al societatii cu noul sediu, Cererea de Mentiuni de la Registrul Comertului, Hotararea Judecatoreasca, Hotararea A.G.A.: in copie

3. Pentru persoanele juridice : Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.

4. Pentru persoanele fizice : Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

Schimbarea domiciliului /sediului la o alta adresa (alt sector din Bucuresti) pe teritoriul Romaniei

 La vechiul domiciliu/sediu:

1. Cerere tip pentru transferul vehiculului in urma careia lucratorul fiscal elibereaza Instiintarea catre administratia locala de la noul domiciliu din care reiese faptul ca sunteti proprietarul vehiculului respectiv si data pana la care ati achitat impozitul. De asemenea intocmeste dosarul privind vehiculul/vehiculele pe care le aveti in proprietate.

2. Actul de identitate al solicitantului, din care sa rezulte modificarea adresei, astfel :

 • Persoane fizice : Buletin/Cartea de Identitate :  în original şi în copie.
 • Persoane fizice autorizate : Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie
 • Persoane juridice : Certificatului de Inregistrare al societatii cu noul sediu, Cererea de Mentiuni de la Registrul Comertului, Hotararea Judecatoreasca, Hotararea A.G.A.: in copie

3. Pentru persoanele juridice : Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.

4. Pentru persoanele fizice : Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

La noul domiciliu/sediu

1. Fisa de inmatriculare pentru aplicarea vizei de modificare domiciliu, completata  astfel:

 • In caseta  A cu date masinii identic ca si caseta A din Cartea de Identitate a Vehiculului
 • In caseta B  cu datele proprietarului trecandu-se noul domiciliu/sediu

2. Instiintarea si dosarul-daca le-ati luat personal; daca nu, asteptati pana vor veni prin curier/posta

3. Carte de Identitate a Vehiculului, copie si original.

2. Actul de identitate al solicitantului, din care sa rezulte modificarea adresei, astfel :

 • Persoane fizice : Buletin/Cartea de Identitate :  în original şi în copie.
 • Persoane fizice autorizate : Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie
 • Persoane juridice : Certificatului de Inregistrare al societatii cu noul sediu, Cererea de Mentiuni de la Registrul Comertului, Hotararea Judecatoreasca, Hatararea A.G.A.: in copie

3. Pentru persoanele juridice : Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.

4. Pentru persoanele fizice : Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

Dupa prezentarea documentelor de mai sus, organul fiscal face urmatoarele operatiuni :

 • Stampileaza fisa de inmatriculare in caseta C si o returneaza proprietarului
 • Redacteaza Confirmarea de primire a documentelor privind autovehiculul
 • Trimite Confirmarea de primire la administratia locala a vechiului domiciliu. Scoaterea din evidente de la vechiul domiciliu se face numai cand se primeste aceasta Confirmare.

Pentru a nu avea probleme este bine sa duceti personal Confirmarea la vechiul domiciliu sau sa pastrati o copie a acesteia.

Fisa vizata pentru noua adresa urmeaza sa faca parte din actele care se vor depune la Politie pentru obtinerea unui alt Certificat de Inmatriculare cu noua adresa.

Alte articole din sectiunea: Schimbarea domiciliului / sediului