Radierea utilajelor de constructii (UT)

Maşinile şi utilajele autopropulsate sau tractate şi tractoarele utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere care au fost inmatriculate de catre consiliile locale, se radiaza tot de catre acestea in baza urmatoarelor documente:

1. Cererea solicitantului pentru radiere a utilajului-nu exista un model tipizat

2. Documentul de instrainare : copie

3. Certificatul de Inregistrare al utilajului : original

4. Placutele cu numere

5. Actul de identitate al solicitantului, astfel :

  • Persoane fizice : Buletin/Cartea de Identitate :  în original şi în copie.
  • Persoane fizice autorizate : Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie
  • Persoane juridice : Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.

6. Pentru persoanele fizice : Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

Daca si cumparatorul are domiciliul pe raza aceluiasi consiliu local, nu se mai predau placutele cu numere, se schimba doar Certificatul de Inmatriculare.

Alte articole din sectiunea: Utilaje de constructii, tractoare etc