Radierea unui autovehicul nefolosit sau predat la REMAT (APL) (RA)

Acte necesare pentru scoaterea din evidentele fiscale a unui vehicul care nu se mai poate folosi.

In situatia in care autovehiculul nu se mai poate folosi, definitiv sau temporar, proprietarul are mai multe variante:

 • Da o declaratie de nefolosinta a  vehiculului si face dovada ca detine in proprietate sau chirie un spatiu adecvat pentru depozitarea acestuia.
 • Depunerea la REMAT de unde va obtine o Adeverinta de predare/Certficatul de distrugere in care trebuie obligatoriu trecute marca, seria de sasiu si numerele de inmatriculare. Este bine ca placutele cu numere sa fie pastrate de proprietar. Daca raman la REMAT sa se mentioneze pe adeverinta aceasta.
 • Predarea la o unitate autorizata pentru dezmembrare de la care se obtine o adeverinta cu aceleasi mentiuni ca la cea de la REMAT
 • Poate solicita ridicarea acestuia de catre autoritati de pe domeniul public obtinind o Dovada

In cazul in care proprietarul, din diverse motive nu mai poate face dovada existentei fizice a mijlocului de transport, va trebui sa dea in fata unui notar public o declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte elementele de identificare ale  mijlocului de transport (marca, seria sasiu, numar inmatriculare) si  imprejurarile care au condus la pierderea acestuia.

Pentru ca autovehiculul sa fie scos din evidentele fiscale proprietarul va trebui sa se prezinte la administratia locala si sa solicite vizarea fisei de inmatriculare. De obicei, odata cu vizarea fisei de inmatriculare se elibereaza si Certificatul fiscal pentru vehiculul respectiv (vezi cap.Vanzarea).

Acte necesare pentru vizarea fisei de inmatriculare

l. Cerere tip pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

2. Fisa de inmatriculare (original si fotocopie) completata  astfel :

 • in caseta  A cu date masinii identic ca si caseta A din Cartea de Identitate a Vehiculului
 • in caseta B  ne se scrie nimic
 • in caseta D cu datele proprietarului

3. Documentului prin care se atesta pierderea proprietatii vehiculului, care poate fi:

 • Adeverinta  de la REMAT/Certificatul de distrugere
 • documentul in care se mentioneaza ca mijlocul de transport a fost dezmembrat de catre o unitate autorizata
 • dovada ridicarii de pe domeniul public a mijlocului de transport si intrarii in patrimoniul statului
 • declaratia pe propria raspundere autentificata la un notar

4. Cartea de Identitate a Vehiculului-copie si original

5. Actul de identitate al solicitantului, astfel :

 • Persoane fizice : Buletin/Cartea de Identitate :  în original şi în copie.
 • Persoane fizice autorizate : Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie
 • Persoane juridice : Certificatului de Inregistrare al societatii: in copie

6. Pentru persoanele juridice : Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.

7. Pentru persoanele fizice : Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

Dupa ce se obtine viza si Certificatul fiscal, se va completa un Certificat de radiere care se va prezenta impreuna cu actele autovehiculului la Politie. Politia va viza Certificatul de radiere, va retine talonul si va face radierea din circulatie la cererea proprietarului. Cu Certificatul de radiere vizat de Politie, proprietarul se va deplasa din nou la D.I.T.L si in baza acestuia se efectua scoaterea  din evidentele fiscale. La unele administratii locale odata cu vizarea fisei de inmatriculare se completeaza si Cererea de scoatere din evidenta si se si efectueaza aceasta operatie, fara a mai fi nevoie de prezentarea Certificatului de radiere de la Politie; si in aceasta situatie este necesara apoi completarea unui Certficat de radiere si efectuarea radierii la cerere la Politie.

Alte articole din sectiunea: Radierea si scoaterea din evidentele fiscale