Radierea mopedelor (MO)

Actele necesare:

1. Cererea solicitantului-formular tip

2. Actul de identitate al solicitantului, astfel:

  • Persoane fizice: Buletin/Cartea de Identitate:  în original şi în copie.
  • Persoane fizice autorizate: Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie
  • Persoane juridice:  Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.

3. Pentru persoanele fizice: Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

4. Actul de proprietate asupra mopedului – original si copie

5. Certificatul de inregistrare-originalul se depune la administratia locala

6. Cartea de Identitate a Vehiculului – original si copie

7. Placutele cu numarul de inmatriculare – se depun la administartia locala

8. Documente care atesta faptul ca a intervenit una din situatiile care necesita radierea: vanzare, adeverinta REMAT, etc

Alte articole din sectiunea: Mopede