Radierea dupa vanzarea autovehiculului (APL) (RA)

Acte necesare pentru vizarea pentru instrainare/schimbarea proprietarului a fisei de inmatriculare  si pentru scoaterea din evidentele fiscale a unui autovehicul

In cazul instrainarii/schimbarii proprietarului unui autovehicul, fostul proprietar (vanzatorul) va trebui sa obtina de la organul fiscal si sa dea cumparatorului fisa de inmatriculare vizata pentru instrainare si Certificatul fiscal prin care se atesta faptul ca are achitat impozitul aferent, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat instrainarea. In momentul eliberarii acestor acte de catre cei de la administratia fiscala se face si scoaterea din evidente a mijlocului de transport.

Pentru aceasta fostul proprietar va trebui sa prezinte urmatoarele documente:

1. Cerere (declaratie) pentru scoaterea din evidentele fiscale a mijlocului de transport si in unele cazuri si Cerere pentru vizarea fisei de inmatriculare.

2. Fisa de inmatriculare (original si fotocopie) completata  astfel :

 • In caseta  A cu date masinii identic ca si caseta A din Cartea de Identitate a Vehiculului
 • In caseta B  cu datele cumparatorului
 • In caseta D cu datele vanzatorului

3. Actul de instrainare (original si copie) care poate fi : factura, contract de vanzare-cumparare, act de donatie, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, certificat de mostenitor

4. Cartea de Identitate a Vehiculului-copie si original

5. Actul de identitate al solicitantului, astfel:

 • Persoane fizice : Buletin/Cartea de Identitate :  în original şi în copie.
 • Persoane fizice autorizate : Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie
 • Persoane juridice : Certificatului de Inregistrare al societatii: in copie

6. Pentru persoanele juridice : Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.

7. Pentru persoanele fizice : Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

Acte necesare pentru obtinerea Certificatului fiscal in caz de vanzare/schimbare proprietar

 1. Cerere tip pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala
 2. Act de identitate al solicitantului (ca mai sus)
 3. Timbru fiscal de 4 lei;
 • Pentru persoanele juridice : Delegatie din partea societatii si originalul copia actului de identitate al delegatului.
 • Pentru persoanele fizice : Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

Nota
In cazul certificatelor de atestare fiscala solicitatate in vederea instrainarii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile, contribuabilii trebuie sa achite toate obligatiile fiscale locale datorate bugetului local , inclusiv pentru luna in care se efectueaza transferul dreptului de proprietate (cu exceptia obligatiilor fiscale in litigiu).

Dupa prezentarea documentelor de mai sus, organul fiscal face urmatoarele operatiuni :

 • Stampileaza fisa de inmatriculare in caseta E si o returneaza Vanzatorului
 • Elibereaza Certificatul fiscal si il da Vanzatorului
 • In unele cazuri redacteaza procesul verbal de scoatere din evidenta si il da Vanzatorului

Pe langa fisa de inmatriculare si Certificatul fiscal, vanzatorul va trebui sa dea cumparatorului Carte de Identitate a Vehiculului si Certficatul de Inmatriculare. Nu se mai face radierea la Politie.

Alte articole din sectiunea: Radierea si scoaterea din evidentele fiscale