Ordonanta de urgenta – OUG 1/2012

OUG 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege. Ordonanta de Urgenta 1/2012

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 din 31 ianuarie 2012

Luand in considerare dificultatile de ordin tehnic ce ar putea fi intampinate prin aplicarea imediata a dispozitiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin (2) si a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,
avand in vedere necesitatea inlaturarii acestor dificultati, care sa permita aplicarea corecta a taxei privind emisiile poluante provenite de la autovehicule si inlaturarea riscului de intarziere a procesului de stabilire exacta a cuantumului acesteia,
in scopul reevaluarii impactului pe care masurile cuprinse in acest act normativ le au in plan economic si social se impune alocarea unui interval de 1 an.
Mai mult, aceasta masura este necesara pentru a simplifica procedura aplicarii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si totodata pentru clarificarea litigiilor juridice nascute ca urmare a aplicarii Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule.
Intrucat nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar avea consecinte negative asupra modului de aplicare a taxarii autovehiculelor aflate in categoria celor precizate la dispozitiile mai sus mentionate din Legea 9/2012,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin (4) din Constitutia Romaniei, republicata
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

Art. 1
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta aplicarea dispozitiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin (2) si a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 17 din 10 ianuarie 2012, se suspenda pana la 1 ianuarie 2013.

Art. 2
(1) Contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate, in conformitate cu prevederile art. 4 alin (2) din Legea 9/2012, in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a acestei legi si data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pot solicita restituirea acesteia.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se restituie la cererea contribuabilului, adresata organului fiscal competent, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator, cu exceptia prevederilor art. 124 din respectiva ordonanta.
(3) Sumele se restituie in termenul de prescriptie prevazut de art. 135 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ulterioare.

Alte articole din sectiunea: Noutati