Obtinerea autorizatiei de circulatie provizorie (BI) (IA)

Obtinerea autorizatiei de circulatie provizorie pentru un autovehicul importat

1. Cererea tip din partea solicitantului.

2. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă (RCA), in termen de valabilitate –copie

3. Dovada de plată a taxei de numere provizorii: 8 lei achitati la administratia locala

4. Dovada de plată a contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie: 13 lei achitati la CEC

5. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului- copie .

6. Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine-copie

7. Dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import (Declaratia vamala de Import pentru persone juridice, sau chitanta vamala pentru persoane fizice) pentru autovehiculele si  remorcile importate din tari care nu sunt membre U.E.-copie legalizată

8.  Actul de identitate al solicitantului, astfel :

  • Persoane fizice: Buletin/Cartea de Identitate :  în original şi în copie.
  • Persoane fizice autorizate: Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie
  • Persoane juridice: Certificatului de Inregistrare al societatii: in copie

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană (fizica sau juridica), se va prezenta actul de identitate/Certificat de Inregistrare societate in copie

11. Pentru persoanele juridice: Delegatie din partea societatii si copia actului de identitate al delegatului.

12. Pentru persoanele fizice: Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

Nota
Desi pentru eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sunt necesare numai copii ale actelor de mai sus, trebuie sa aveti la dvs. si originalele pentru confirmare. Contravaloarea placutelor cu numere este de 40 lei si se achita direct la ghiseul de la Politie. Autorizatia de circulatie provizorie este valabila 30 de zile calendaristice si se poate elibera de 3 ori consecutiv pana la omologarea vehiculului si obtinerea Cartii de Identitate a Vehiculului de la RAR.

Alte articole din sectiunea: Inmatricularea autovehiculelor