Montarea instalatiei GPL (RAR)

Autovehicul inmatriculat in Romania la care s-a montat o instalatie GPL

In cazul in care ati montat o instalatie GPL, trebuie sa faceti o programare si sa va prezentati cu autovehiculul la R.A.R. pentru a se mentiona acest lucru in Cartea de Identitate a vehiculului. Autoturismul trebuie sa aiba lipite pe el sticker-ele GPL.

Trebuie sa  aveti urmatoarele acte:

1. Cartea de Identitate a Vehiculului-original si copie

2. Declaratia de conformitate a importatorului agreat de R.A.R. care a livrat instalatia si a facut motajul.

3. Actul de identitate al solicitantului, astfel:

  • Persoane fizice: Buletin/Cartea de Identitate:  în original şi în copie.
  • Persoane fizice autorizate: Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie pentru facturare
  • Persoane juridice: Certificatului de Inregistrare al societatii: in copie pentru facturare

Pentru persoanele juridice: Delegatie din partea societatii si copia si actului de identitate al delegatului. Delegatul trebuie sa aiba actul de identitate original la el..

Pentru persoanele fizice: Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

Persoana care se prezinta la R.A.R. (proprietar sau delegat) trebuie sa aiba domiciliul in localitatea unde se face aceasta operatie.

Alte articole cu subiectul: Alte articole din sectiunea: Operatiuni la RAR