Inmatricularea utilajelor de constructii, tractoarelor, etc (UT)

Maşinile şi utilajele autopropulsate sau tractate şi tractoarele utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere care nu se supun înmatriculării la Politie si care  nu au Carte de Identitate a Vehiculului eliberata de RAR se inmatriculeaza de catre consiliile locale in functie de domiciliul proprietarilor in baza urmatoarelor documente:

1.  Fisa de inregistrare, se completeaza cu datele solicitantului si ale vehiculului

2.  Actul de identitate al solicitantului, astfel:

  • Persoane fizice: Buletin/Cartea de Identitate:  în original şi în copie.
  • Persoane fizice autorizate: Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in original si copie
  • Persoane juridice: Certificatului de Inregistrare al societatii: in original si copie

3.  Pentru persoanele juridice: Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.

4.  Pentru persoanele fizice: Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

5.  Actul de proprietate asupra utilajului-in original si copie

6. Dovada efectuarii inspectiei tehnice (Atestatul), pe care sa se mentioneze ca vehiculul este apt de a circula pe drumurile publice si nu prezinta pericol pentru poarticipantii la trafic-original si copie

7. Dovada platii taxei pentru vehicule lente (dupa caz)-numai pentru vehiculele autopropulsate-original si copie

Pentru Bucuresti: 34 lei in contul RO26TREZ70021180250XXXXX  deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Mun.Bucuresti, titular Primaria Mun.Bucuresti, cod fiscal PMB: 4267117

8.  Dovada platii taxei de inregistrare-original si copie

Pentru Bucuresti: 300 lei in contul RO70TREZ70021360250XXXXX deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Mun.Bucuresti, titular Primaria Mun.Bucuresti, cod fiscal PMB: 4267117

9.  Dovada platii contravalorii Certificatului de Inregistrare-in original si copie

Pentru Bucuresti: 24 lei in contul RO70TREZ70021360250XXXXX deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Mun.Bucuresti, titular Primaria Mun.Bucuresti, cod fiscal PMB: 4267117

10. Dovada platii contravalorii placutei cu numarul de inregistrare-original si copie

Pentru Bucuresti: 30 lei in contul RO70TREZ70021360250XXXXX deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Mun.Bucuresti, titular Primaria Mun.Bucuresti, cod fiscal PMB: 4267117

Taxele se achita prin:

  • Persoane juridice:  ordin de plata
  • Persoane fizice: mandat postal
Alte articole din sectiunea: Utilaje de constructii, tractoare etc