Inmatricularea mopedelor (scuterelor) (MO)

Scuterele si alte vehicule pe doua sau trei roti, a caror viteza maxima nu depaseste 45 km/ora si cu o capacitate cilindrica de pina in 50 cm3, numite generic mopede, se inmatriculeaza de catre consiliile locale in functie de domiciliul proprietarilor, dupa ce acestia au facut declararea proprietatii la Directia Impozite si Taxe Locale de domiciliu. Aici vor primi Decizia de Impunere.

Inregistrarea se face pe baza urmatoarelor documente:

1.Cererea solicitantului-formular tip

2. Fisa de inregistrare, se completeaza cu datele solicitantului(A) si ale vehiculului(B)

3. Decizia de Impunere –copie- obtinuta de la D.I.T.L. de domiciliu.

4. Actul de identitate al solicitantului, astfel :

  • Persoane fizice : Buletin/Cartea de Identitate :  în original şi în copie.
  • Persoane fizice autorizate : Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie
  • Persoane juridice : Certificatului de Inregistrare al societatii: copie

5. Pentru persoanele juridice : Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.

6. Pentru persoanele fizice : Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

7. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra mopedului(factura, contract de vanzare-cumparare) , în original şi în copie .

8. Certificatul de garantie eliberat de vanzator-la cele noi

9. Cartea de Identitate a Vehiculului/mopedului, cu folia de securizare pusa de RAR : în original şi în copie;

10. Dovada efectuarii inspectiei tehnice, cu exceptia celor noi pentru care se prezinta Certificatul de garantie -original si copie

11. Asigurarea de raspundere civila obligatorie (RCA) pentru minim 6 luni- original si copie

12. Dovada platii taxei de inregistrare

13. Dovada platii contravalorii certificatului de inregistrare

13. Dovada platii contravalorii placutei cu numar de inregistrare

Alte articole din sectiunea: Mopede