Eliberarea unui duplicat al placutei cu numar de inregistrare (MO)

In cazul in care din diverse motive nu mai aveti placuta cu numarul de inregistrare (pierdere, furt, etc), sau aceasta s – a deteriorat, puteti solicita un duplicat la administratia locala la care s – a facut inregistrarea in circulatie. Pentru aceasta trebuie sa prezentati urmatoarele:

1. Cererea solicitantului – formular tip

2. Actul de identitate al solicitantului, astfel:

  • Persoane fizice: Buletin/Cartea de Identitate:  în original şi în copie.
  • Persoane fizice autorizate: Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie
  • Persoane juridice: Certificatului de Inregistrare al societatii: copie

3. Pentru persoanele juridice: Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.

4. Pentru persoanele fizice: Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

5.  Cartea de Identitate a Vehiculului/ mopedului – copie si original

6.  Certificatul de Inregistrare – copie si original

7.  Declaratia pe propria raspundere privind motivul disparitiei (la furt – dovada de la politie), sau placuta cu numar de inregistrare deteriorata, dupa caz

8.  Dovada platii contravalorii placutei cu numarul de inregistrare

Alte articole din sectiunea: Mopede