Duplicatul placutelor cu numere (UT)

Daca din diverse motive nu mai aveti placuta cu numere a utilajului dvs. pentru obtinerea duplicatului va trebui sa depuneti la consiliul local unde s-a facut inregistrarea un dosar care sa contina:

1. Anuntul de pierdere,  publicat inainte de a face deplasarea la consiliul local intr-un ziar care sa aiba rubrica de publicitate (pierderi)- Anuntul Telefonic,  Romania Libera etc.

2. Cerere de mana pentru solicitarea duplicatului

3. Certificatul de Inregistrare al utilajului- copie

4. Dovada platii contravalorii placutei cu numarul de inregistrare-original si copie

Pentru Bucuresti: 30 lei in contul RO70TREZ70021360250XXXXX deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Mun.Bucuresti, titular Primaria Mun.Bucuresti, cod fiscal PMB: 4267117

5. Actul de identitate al solicitantului, astfel:

  • Persoane fizice: Buletin/Cartea de Identitate:  în original şi în copie.
  • Persoane fizice autorizate: Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala- copie
  • Persoane juridice: Certificatului de Inregistrare al societatii- copie

6. Pentru persoanele juridice: Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.

7. Pentru persoanele fizice: Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

Taxa privind contravaloarea placutei cu numarul de inregistrare se achita prin:

  • Persoane juridice:  ordin de plata
  • Persoane fizice: mandat postal
Alte articole cu subiectul: Alte articole din sectiunea: Utilaje de constructii, tractoare etc