Duplicatul Certificatului de Inregistrare (UT)

Daca din diverse motive nu mai aveti Certificatul de Inregistrare al utilajului dvs., pentru obtinerea unui duplicat va trebui sa depuneti la consiliul local care v-a eliberat originalul un dosar care sa contina :

1.  Anuntul de pierdere,  publicat inainte de a face deplasarea la consiliul local intr-un ziar care sa aiba rubrica de publicitate (pierderi)- Anuntul Telefonic,  Romania Libera etc.

2.  Cerere de mana pentru solicitarea duplicatului

3.  Fisa de inregistrare primita cand s-a facut inregistrarea (copie), sau alt document din care sa rezulte datele utilajului (marca, tip, serie sasiu)

4.  Actul de proprietate asupra utilajului- copie

5.  Dovada platii contravalorii Certificatului de Inregistrare-in original si copie

Pentru Bucuresti: 24 lei in contul RO70TREZ70021360250XXXXX deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Mun.Bucuresti, titular Primaria Mun.Bucuresti, cod fiscal PMB: 4267117

6.  Actul de identitate al solicitantului, astfel:

  • Persoane fizice : Buletin/Cartea de Identitate :  în original şi în copie.
  • Persoane fizice autorizate : Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala- copie
  • Persoane juridice : Certificatului de Inregistrare al societatii- copie

7.  Pentru persoanele juridice : Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.

8.  Pentru persoanele fizice : Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

Taxa privind contravaloarea Certificatului de Inregistrare se achita prin :

  • Persoane juridice:  ordin de plata
  • Persoane fizice: mandat postal
Alte articole din sectiunea: Utilaje de constructii, tractoare etc