Duplicatul Certificatului de Inregistrare (MO)

Eliberarea unui duplicat al certificatului de inregistrare

In cazul in care din diverse motive nu mai aveti certificatul de inregistrare (pierdere, furt, etc), sau acesta s-a deteriorat, puteti solicita un duplicat la administratia locala care a eliberat primul certificat. Pentru aceasta trebuie sa prezentati urmatoarele :

1.Cererea solicitantului-formular tip

2. Actul de identitate al solicitantului, astfel :

  • persoane fizice : Buletin/Cartea de Identitate : în original şi în copie.
  • persoane fizice autorizate : Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie
  • persoane juridice : Certificatului de Inregistrare al societatii: copie

3. Pentru persoanele juridice : Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.

4. Pentru persoanele fizice : Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

5. Cartea de Identitate a Vehiculului/ mopedului-copie si original

6. Declaratia pe propria raspundere privind motivul disparitiei (la furt-dovada de la politie) sau certificatul de inregistrare deteriorat, dupa caz

7. Dovada platii contravalorii certificatului de inregistrare

Alte articole din sectiunea: Mopede