Duplicatul certificatului de inmatriculare (BI) (DU)

Duplicatul  certificatului de inmatriculare/talonului

Daca din diverse motive nu mai aveti certificatul de Inmatriculare al autovehiculului/remorcii, pentru obtinerea unui duplicat va trebui sa depuneti la Biroul Inmatriculari un dosar care sa contina :

1. Cererea tip din partea solicitantului.

2. Fişa de înmatriculare a vehiculului completată cu datele proprietarului fara viza organului fiscal competent al autorităţii  administraţiei publice locale de domiciliu.

3. Cartea de Identitate a Vehiculului : în original şi în copie

4. Declaratia solicitantului unde se specifica motivul disparitiei Certificatului de Inmatriculare : pierdere, furt. In cazul furtului trebuiesc si copii ale documentelor de declarare si constatare a furtului de catre organele abilitate.

Daca solicitantul este persoana juridica Declaratia va fi data de persoana din firma careia i s-a intamplat evenimentul care a dus la disparitia Certificatului de Inmatriculare.

5. Chitanta care dovedeste plata contravalorii certificatului de înmatriculare: 37 lei achitati  la CEC sau sucursalele BCR-original

6. Actul de identitate al solicitantului, astfel :

  • Persoane fizice: Buletin/Cartea de Identitate :  în original şi în copie.
  • Persoane fizice autorizate: Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie
  • Persoane juridice : Certificatului de Inregistrare al societatii: in copie

7. Pentru persoanele juridice: Delegatie din partea societatii si copia si actului de identitate al delegatului. Delegatul trebuie sa aiba actul de identitate original la el si este bine  sa aiba si stampila societatii.

8. Pentru persoanele fizice: Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

Nota

  • Persoanele fizice : isi vor scrie CNP-ul si vor semna in rubrica 9-„Observatii „ a fisei de inmatriculare.
  • Persoanele juridice : vor scrie Codul fiscal al firmei, vor semna si stampila in rubrica 9 „Observatii”  a fisei de inmatriculare. De asemenea trebuie sa stampileze si sa semneze: cererea si  delegatia data reprezentantului firmei.  In general este bine, daca se poate, ca delegatul sa aiba stampila societatii la el.
Alte articole cu subiectul: Alte articole din sectiunea: Duplicate