Duplicatul Cartii de Identitate a Vehiculului (RAR)

Obtinerea unui duplicat al Cartii de Identitate a Vehiculului

Daca ati pierdut  sau s-a deteriorat Cartea de Identitate a Vehiculului trebuie sa va prezentati, fara programare prealabila si fara masina, la R.A.R. pentru a obtine un duplicat.

Trebuie indeplinite urmatoarele formalitati:

1. Se face o prima deplasare la R.A.R. si se completeaza:

  • Cererea tip catre Dl.Director al R.A. “Monitorul Oficial” pentru a aproba publicarea anuntului de pierdere. In partea de sus se completeaza de catre solicitant, iar in partea de jos de catre reprezentantul R.A.R.
  • Cererea tip adresata Dl.Director la R.A.R. pentru eliberarea unui duplicat al Cartii de Identitate. In partea de sus se completeaza de catre solicitant, iar in partea de jos de catre lucratorul de la Biroul inmatriculari.

2. Se face deplasarea la R.A. “ Monitorul Oficial” cu Cererea de la pct.1.a, pentru pubicarea anuntului.

3. Se face deplasarea la Politie-Biroul Inmatriculari cu Cererea de la pct.1.b (original si copie) si cu Certificatul de Inmatriculare (original si copie) pentru confirmarea inmatricularii autovehiculului.

4. Se face deplasarea din nou la R.A.”Monitorul Oficial” pentru a se cumpara Monitorul in care s-a publicat anuntul.

5. Cu exemplarul de la Monitorul Oficial si cu Cererea de la pct.1b vizata de Biroul Inmatriculari se face a doua deplasare la R.A.R. pentru obtinerea duplicatului.

6. In  fiecare situtie aveti nevoie de actul de identitate al solicitantului, astfel:

  • Persoane fizice : Buletin/Cartea de Identitate:  în original şi în copie.
  • Persoane fizice autorizate : Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie pentru facturare
  • Persoane juridice : Certificatului de Inregistrare al societatii: in copie pentru facturare

Pentru persoanele juridice: Delegatie din partea societatii si copia si actului de identitate al delegatului. Delegatul trebuie sa aiba actul de identitate original la el..

Pentru persoanele fizice: Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

Persoana care se prezinta la R.A.R. (proprietar sau delegat) trebuie sa aiba domiciliul in localitatea unde se face aceasta operatie.

R.A.R. elibereaza duplicatul Cartii de Identitate a Vehiculului  si mentioneaza aceasta pe ultima pagina a acesteia.

Dupa obtinerea duplicatului trebuie sa va prezentati la Biroul Inmatriculari pentru a se trece datele de inmatriculare (proprietarul si numerele de inmatriculare)

Alte articole cu subiectul: Alte articole din sectiunea: Operatiuni la RAR