Contract de novatie (APL) (EV) (CO)

Contractul de novatie a unui contract de leasing reprezinta schimbarea Utilizatorului unui contract de leasing cu acordul fostului Utilizator si a firmei de leasing. La intocmirea sa participa trei parti : firma de leasing, vechiul Utilizator si noul Utilizator. Acesta din urma trebuie sa inscrie autovehiculul in evidentele sale fiscale si apoi firma de leasing va face o reinmatriculare, obtinandu-se un Certificat de Inmatriculare nou pe care este trecut noul Utilizator. La administratia locala acesta trebuie sa prezinte actele necesare comune cu urmatoarele precizari :

1. Fisa de inmatriculare va fi completata  astfel :

  • in caseta B  cu datele noului Utilizator
  • in caseta D cu datele fostului Utilizator

In caseta E va trebui sa fie viza care da dreptul de instrainare pusa de organul fiscal al fostului Utilizator.

2. Cartea de Identitate a Vehiculului-se prezinta numai copie

3. Documentul care atestă dreptul de proprietate este inlocuit de Contractul de novatie – original si copie (primele 2-3 pagini, fara partea de Conditii generale)

 

Pe langa actele necesare comune mai trebuie sa adaugati:

4. Certificatul de atestare fiscala al fostului Utilizator, in original, si copie, prin care se atesta faptul ca fostul Utilizator are achitat impozitul aferent, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat contractul de novatie.

5. Procesul verbal de predare-primire de la firma de leasing-copie si original

 

Nota
Aveti la dispozitie o perioada de 30 de zile de la data eliberarii procesului verbal de predare-primire  pentru a face inscrierea in evidentele fiscale ale mijlocului de transport.

Depasirea termenului de 30 de zile duce la plata unor penalitati de intarziere.

Pe Fisa de inmatriculare, la rubrica Observatii se va scrie „UTILIZATOR” si se va stampila de catre utilizatorii persoane juridice

Fisa de inmatriculare vizata de organul fiscal va fi predata firmei de leasing pentru a face inmatricularea.

Alte articole din sectiunea: Contracte de leasing