Contract de leasing pentru un autovehicul second hand inmatriculat in Romania (APL) (EV) (CO)

In cazul in care ati incheiat un contract de leasing financiar in care sunteti Utilizatorul unui autovehiculul second hand  inmatriculat in Romania, cumparat direct de la fostul proprietar (persoana fizica sau firma)  sau de la un parc auto, aveti obligatia sa  inscrieti mijlocul de transport  in evidentele fiscale ale  administratiei locale de domiciliu, unde trebuie sa prezentati actele necesare comune cu urmatoarele precizari :

1. Fisa de inmatriculare va fi completata astfel :

  • in caseta B  cu datele dvs./utilizatorului
  • in caseta D cu datele fostului proprietar

In caseta E va trebui sa fie viza care da dreptul de instrainare pusa de organul fiscal al fostului proprietar

2. Cartea de Identitate a Vehiculului – se prezinta numai copie

3. Documentul care atestă dreptul de proprietate este inlocuit de Contractul de leasing – original si copie (primele 2-3 pagini, fara partea de Conditii generale)

Pe langa actele necesare comune mai trebuie sa adaugati :

4. Certificatul de atestare fiscala al fostului proprietar, in original si copie, prin care se atesta faptul ca fostul proprietar are achitat impozitul aferent, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat contractul.

5. Procesul verbal de predare-primire de la parcul auto sau de la firma de leasing (cand vehiculul nu a fost cumparat de la un parc auto)-copie si original

 

Nota

In cazul in care exista mai multi proprietari intermediari intre cel care este trecut pe Cartea de Identitate si pe Certificatul de Inmatriculare si firma de leasing, sunt necesare :

  • toate documentele intermediare de transfer de proprietate (contracte de vanzare-cumparare sau facturi)
  • fisele cu viza de instrainare (completate ca mai sus) si Certificatele de atestare fiscala pentru fiecare dintre ei, toate in original si copie. Daca toate transferurile de proprietate sunt facute pe parcursul lunii calendaristice pentru care s-a platit impozit de proprietarul trecut in Cartea de Identitate (conform Certificatului sau fiscal), nu ar mai trebui Certificatele fiscale pentru intermediari, dar in practica, din motive de verificare reritoare la eventuale debite pe care le-ar putea avea unii, la unele administratii locale se cer si Certificatele fiscale pentru proprietarii intermediari; pentru a nu avea probleme este bine sa le aveti.

Aveti la dispozitie o perioada de 30 de zile de la data eliberarii procesului verbal de predare-primire  pentru a face inscrierea in evidentele fiscale ale mijlocului de transport.

Depasirea termenului de 30 de zile duce la plata unor penalitati de intarziere.

Pe Fisa de inmatriculare, la rubrica Observatii se va scrie „UTILIZATOR” si se va stampila de catre utilizatorii persoane juridice

Fisa de inmatriculare vizata de organul fiscal va fi predata firmei de leasing pentru a face reinmatricularea.

Alte articole din sectiunea: Contracte de leasing