Contract de leasing pentru un autovehicul recuperat (APL) (EV) (CO)

In cazul in care ati incheiat un contract de leasing financiar in care sunteti Utilizatorul unui autovehiculul care a fost anterior inmatriculat pe firma de leasing, dar a avut alt Utilizator care nu a mai putut sa-si plateasca ratele, va trebui sa inscrieti autovehiculul in evidentele fiscale si apoi firma de leasing va face o reinmatriculare obtinandu-se un Certificat de Inmatriculare nou pe care este trecut noul Utilizator . La administratia locala  trebuie sa prezintati actele  necesare comune  cu urmatoarele precizari :

1. Fisa de inmatriculare va fi completata astfel :

  • in caseta B  cu datele dvs./utilizatorului
  • in caseta D cu datele firmei de leasing

In caseta E va trebui sa fie viza care da dreptul de instrainare pusa de organul fiscal al firmei de leasing

2. Cartea de Identitate a Vehiculului-se prezinta numai copie

3. Documentul care atestă dreptul de proprietate este inlocuit de Contractul de leasing – original si copie (primele 2-3 pagini, fara partea de Conditii generale)

Pe langa actele necesare comune mai trebuie sa adaugati:

4. Certificatul de atestare fiscala al firmei de leasing, in original sau copie legalizata, prin care se atesta faptul ca firma de leasing  are achitat impozitul aferent, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat contractul. Certificatul va fi eliberat pentru autovehiculul in cauza mentionat cu marca, seria de sasiu si de motor.

5. Procesul verbal de predare-primire de la firma de leasing-copie si original

 

Notă
Aveti la dispozitie o perioada de 30 de zile de la data eliberarii procesului verbal de predare-primire de la firma de leasing  pentru a face inscrierea in evidentele fiscale ale mijlocului de transport. Depasirea termenului de 30 de zile duce la plata unor penalitati de intarziere.

Pe Fisa de inmatriculare, la rubrica Observatii se va scrie „UTILIZATOR” si se va stampila de catre utilizatorii persoane juridice

Fisa de inmatriculare vizata de organul fiscal va fi predata firmei de leasing pentru a face reinmatricularea.

Alte articole din sectiunea: Contracte de leasing