Contract de leasing pentru un autovehicul nou (APL) (EV) (CO)

In cazul in care ati incheiat un contract de leasing financiar in care sunteti Utilizatorul unui autovehicul nou  aveti obligatia sa  inscrieti mijlocul de transport  in evidentele fiscale ale  administratiei locale de domiciliu, unde trebuie sa prezentati actele necesare comune cu urmatoarele precizari:

1. Fisa de inmatriculare va fi completata in caseta  B cu datele dvs./utilizatorului

2. Cartea de Identitate a Vehiculului-se prezinta numai copie

3. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului este inlocuit de urmatoarele:

  • Contractul de leasing financiar – original si copie (primele 2-3 pagini, fara partea de Conditii generale)
  • Procesul verbal de predare-primire de la dealer-copie si original

 

Notă
Aveti la dispozitie o perioada de 30 de zile de la data eliberarii procesului verbal de predare-primire  pentru a face inscrierea in evidentele fiscale ale mijlocului de transport.

Depasirea termenului de 30 de zile duce la plata unor penalitati de intarziere.

Pe Fisa de inmatriculare, la rubrica Observatii se va scrie „UTILIZATOR” si se va stampila de catre utilizatorii persoane juridice

Fisa de inmatriculare vizata de organul fiscal va fi predata firmei de leasing pentru a face inmatricularea.

Alte articole din sectiunea: Contracte de leasing