Autovehicul second hand inmatriculat in Romania (APL) (EV)

Acte necesare pentru inscrierea in evidentele fiscale a unui autovehicul second hand inmatriculat in Romania

Daca ati cumparat un autovehicul second-hand care e deja  inmatriculat in tara va trebui sa prezentati actele  necesare  comune cu urmatoarele precizari :

1. Fisa de inmatriculare se va completa astfel:

  • In caseta B  cu datele noului proprietar
  • In caseta D cu datele fostului proprietar
  • In caseta E va trebui sa fie viza care da dreptul de instrainare pusa de organul fiscal al vanzatorului.

2. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, copie si original,  poate fi:

  • Contractul de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit, semnat de ambele parti. -daca fostul proprietar a fost persoana fizica
  • Factura din care sa rezulte marca si seria de sasiu -daca fostul proprietar a fost persoana juridica
  • Certificat de mostenitor, in cazul mostenirilor
  • Sentinta judecatoresca definitiva si irevocabila in cazul in care intrarea in posesie s-a facut in urma unui proces

Pe langa actele necesare comune va trebui sa mai adaugati:

  • Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal al vanzatorului/fostului proprietar, in original si copie, prin care se atesta faptul ca acesta are achitat impozitul aferent, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferul dreptului de proprietate. Originalul va fi retinut de catre administratia locala iar copia va fi folosita la inmatricularea la Biroul Inmatriculari.

Nota

In cazul in care exista mai multi proprietari intermediari intre cel care este trecut pe Cartea de Identitate si pe Certificatul de Inmatriculare, si cel care o va inmatricula, sunt necesare :

  • toate documentele intermediare de transfer de proprietate (contracte de vanzare-cumparare sau facturi)
  • fisele cu viza de instrainare (completate ca mai sus) si Certificatele de atestare fiscala pentru fiecare dintre ei, toate in original si copie. Daca toate transferurile de proprietate sunt facute pe parcursul lunii calendaristice pentru care s-a platit impozit de proprietarul trecut in Cartea de Identitate (conform Certificatului sau fiscal), nu ar mai trebui Certificatele fiscale pentru intermediari, dar in practica, din motive de verificare reritoare la eventuale debite pe care le-ar putea avea unii, la unele administratii locale se cer si Certificatele fiscale pentru proprietarii intermediari; pentru a nu avea probleme este bine sa le aveti.
Alte articole din sectiunea: Inscrierea in evidentele locale