Autovehicul second hand inmatriculat anterior in Romania (BI) (IA)

Inmatricularea unui autovehicul second hand, înmatriculat anterior în România

Dupa finalizarea formalitatilor de vanzare-cumparare, noul proprietar trebuie sa primeasca de la vanzator, in original : Cartea de Identitate a Vehiculului, Certificatul de Inmatriculare, fisa de inmatriculare cu viza data de finaciar/administratia publica locala pentru instrainare si Certificatul fiscal al vanzatorului. Cu acestea, in maxim 30 de zile, face declararea proprietatii la financiar/ administraţia publica locala, in functie de domiciliu si se deplaseaza la RAR pentru a obtine Certificatul de Autenticitate.

Pentru autovehiculele inmatriculate deja in Romania nu se plateste taxa de poluare dar trebuie obtinut de la A.N.A.F.- Administratia Finatelor Publice – de domiciliu, Adeverinta prin care se atesta nerestituirea taxei de poluare/taxei speciale pentru autovehicule. Aceasta Adeverinta se obtine de catre cumparator.

Dupa achitarea taxelor (taxa pentru certificatul de inmatriculare, taxa de inmatriculare) si incheierea asigurarii de raspundere civila, urmeaza inmatricularea la Biroul Inmatriculari, unde se prezinta actele necesare comune, cu urmatoarele precizari:

1. Fişa de înmatriculare a vehiculului va fi completată cu datele proprietarului/cumparatorului şi ale vanzatorului, având vizele (de drept de instrainare si de luare in evidenta) date de serviciile financiare/ organele administraţiei publice locale, in functie de domiciliul celor doi. In rubrica „Observatii” va fi scris CNP-ul si semnatura vanzatorului persoana fizica sau Codul fiscal si stampila vanzatorului persoana juridica.

2. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului  poate fi:

  • Daca vanzatorul este persona fizica: contractul de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit, semnat de ambele parti.
  • Daca vanzatorul este persoana juridica: Factura emisa de aceasta, unde trebuie scrise obligatoriu marca autovehiculului/remorcii si seria de sasiu.

Pe langa actele necesare comune va trebui sa mai adaugati:

1. Certificatului fiscal obtinut de vanzator pentru autovehiculul respectiv, de la serviciul financiar/organul competent al administratiei publice locale de domiciliu-copie

2. Adeverinta prin care se atesta nerestituirea taxei de poluare/taxei speciale pentru autovehicule.

3. Certificatul de autenticitate al vehiculului, eliberat de R.A.R., cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;

4. Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar cu inspectia tehnica periodica in termen de valabilitate, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate, semnand in rubrica „Instrainat catre:” Daca vanzatorul este persoana juridica va semna si stampila in aceasta rubrica.

5. Tichetul de inspectie tehnica periodica in termen de valabilitate, daca termenul de pe Certificatul de Inmatriculare este expirat.

6. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar, sau daca doreste un alt numar preferential de inmatriculare.

Nota

  • In cazul in care exista mai multi proprietari intermediari intre cel care a cumparat primul autovehiculul si cel care il va inmatricula, sunt necesare :
  • Toate documentele intermediare de transfer de proprietate (contracte de vanzare-cumparare sau facturi)
  • Fisele cu viza de instrainare  sau Certificatele de atestare fiscala pentru fiecare dintre ei ( in copie), daca intre data intocmirii primului document de dobandire, si data ultimului sunt mai mult de 30 de zile. Daca toate transferurile de proprietate sunt facute pe parcursul lunii calendaristice pentru care s-a platit impozit de primul proprietar (conform Certificatului sau fiscal), nu  mai trebui Certificatele fiscale pentru intermediari.
Alte articole din sectiunea: Inmatricularea autovehiculelor