Acte necesare comune (BI) (IA)

Acte necesare comune  pentru orice tip de inmatriculare

Dupa declararea proprietatii la organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, in functie de domiciliu, urmeaza achitarea taxelor si inmatricularea la Biroul Inmatriculari, unde, in orice situatie, se prezinta urmatoarele:

1. Cererea tip din partea solicitantului.

In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane (fizice sau juridice) care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere, mentionand si calitatea in care aceasta persoana poate utiliza vehiculul, prezentand si documentul care da aceasta calitate.

2. Fişa de înmatriculare a vehiculului completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii  administraţiei publice locale.

În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane (fizica sau juridica), se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia, fara nici o viza.

3. Cartea de Identitate a Vehiculului, cu folia de securizare pusa de RAR : în original şi în copie;

4. Chitanta care dovedeste plata taxei de inmatriculare (52 lei pentru autovehicule/remorci cu masa totala autorizata sub 3,5 tone, 125 lei pentru cele peste 3,5 tone)-de obicei se achita la sediul Administratiei locale odata cu declararea vehicului. Pentru Bucuresti taxa se achita la CEC pentru sect.3 si 5, Directia Taxe Locale pentru sect.1, 3, 4, si 6 sau la Oficiile Postei Romane pentru sect.2.-original

5. Chitanta care dovedeste plata contravalorii certificatului de înmatriculare: 37 lei achitati  la CEC sau sucursalele BCR-original

6. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă (RCA), in termen de valabilitate –copie

7. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului , în original şi în copie .

8.  Actul de identitate al solicitantului, astfel :

  • -persoane fizice : Buletin/Cartea de Identitate: în original şi în copie.
  • -persoane fizice autorizate: Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie
  • -persoane juridice: Certificatului de Inregistrare al societatii: in copie

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană (fizica sau juridica), se va prezenta actul de identitate/Certificat de Inregistrare societate in copie

9. Pentru persoanele juridice : Delegatie din partea societatii si copia si actului de identitate al delegatului. Delegatul trebuie sa aiba actul de identitate original la el si este bine  sa aiba si stampila societatii.

10. Pentru persoanele fizice : Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

Nota:

  • Persoanele fizice: isi vor scrie CNP-ul si vor semna in rubrica 9-„Observatii „ a fisei de inmatriculare. De asemenea vor semna, si vor scrie „conform cu originalul” pe: copia RCA, copia documentului de proprietate, copia CIV (pe care vor scrie si –Confirmata RAR)
  • Persoanele juridice: vor scrie Codul fiscal al firmei, vor semna si stampila in rubrica 9 „Observatii”  a fisei de inmatriculare. De asemenea trebuie sa stampileze si sa semneze: cererea si  delegatia data reprezentantului firmei, si vor stampila si vor scrie „conform cu originalul”, pe aceleasi documente ca si persoanele fizice  In general este bine, daca se poate, ca delegatul sa aiba stampila societatii la el.

Aceste documente se prezinta lucratorului de la Biroul inmatriculari. Acesta le verifica, le aseaza intr-o anumita ordine si incaseaza contravaloarea placutelor cu numerele de inmatriculare (la rand-20 (remorci), 40 lei, sau preferentiale 65(remorci), 85 lei). Biroul inmatriculari va opera inmatricularea, urmand ca la termenul indicat proprietarul sa se prezinte pentru ridicarea Certificatul de Inmatriculare, a Cartii de Identitate a Vehicului pe care s-au trecut datele sale si a placutelor cu numerele de inmatriculare.

Alte articole din sectiunea: Inmatricularea autovehiculelor